Selasa, 24 November 2015

spi F 10


PUSAT-PUSAT PERADABAN ISLAM DI DUNIA

Oleh :

Kelas F
 Inafa Atina                              202 111 1380
Yuningtias Farida Setyani      202 111 3090
Windi Kurniasari                     202 111 4130
Mohammad Mirzah S.            202 111 4198
Muhammad Arif Rahman       202 111 4316
 
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  (STAIN)
PEKALONGAN
2015

spi G 10


PUSAT-PUSAT PERADABAN ISLAM

Oleh :

  1. Maya Noviana                       ( 2021114154 )
  2. Muthiatul Akmaliyah           ( 2021114299 )


PAI kelas G

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN )
PEKALONGAN
2015

spi H 09


 IMPERIALISME BARAT TERHADAP DUNIA ISLAM
(1492 – SEKARANG)

Disusun Oleh:
1.    Abdul Rouf          (2021113100)
2.    Rif’ati                   (2021114015)
3.    Muzayani              (2021114161)
4.    Sofi M.F               (2021114      )

Kelas: PAI .H.
JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015

spi F 09


IMPERIALISME BARAT TERHADAP DUNIA ISLAM

( 1492 – SEKARANG )


KELAS : F

Disusun oleh :
Nur Lailatus Syarifah   (2021114100)
Ani Nur Aini                 (2021114189)
Kismanto                      (2021114295)

TARBIYAH PAI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2015

spi G 09


IMPERIALISME BARAT TERHADAP DUNIA ISLAM

Disusun Oleh:
Evi Lisviana                (2021112079)
Windah Mujaharoh     (2021113146)
Yuhrotun nisak           (2021114263)

Kelas G

JURUSAN TARBIYAH/PAI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015

Rabu, 18 November 2015

spi H 08 sejarah masuk islam di indonesia


SEJARAH MASUK DAN KERAJAAN ISLAM 
DI NUSANTARA

Disusun Oleh:
1.      Indah novi fadhilah  
2.      Novianti               
3.      Sahafudin           
4.      Kharirotun Na’im    

Kelas:
Pendidikan Agama Islam H

JURUSAN TARBIYAH PRODI PAI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PEKALONGAN
2015

spi F 08


MASUKNYA ISLAM 
DI NUSANTARA

Di susun Oleh :
1.      Indah Novi Fadhillah            (2021113077)
2.      Novianti                                  (2021114011)
3.      Sahafudin                              (2021114159)
4.      Kharirotun naim                   (2021114240)


          Kelompok  8

TARBIYAH PAI
SEKOLAH TINGGI AGAMA  ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN
2015

spi G 08 masuknya islam di nusantara


SEJARAH MASUK DAN KERAJAAN ISLAM 
DI NUSANTARA

Disusun Oleh:

Moh. Adam Khabibi   (2021114042)
Diana Ayu Lestari       (2021114139)
Anis Mega Kartika      (2021114219)

Kelas:
Pendidikan Agama Islam G


JURUSAN TARBIYAH PRODI PAI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PEKALONGAN
2015

spi H 07 tiga dinasti bear


PERADABAN MASA TIGA DINASTI BESAR

Oleh:
Khimayatus Solikhah                 (2021113062)
Ainur Riski                                 (2021114009)
Lailatul Muizziyah                     (2021114156)
Faridatunnisa’                            (2021114237)
Kelas: H

JURUSAN TARBIYAH PAI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2015

spi G 07 tiga dinasti besar


PERADABAN ISLAM PADA MASA TIGA DINASTI BESAR

Di susun oleh:
Naila Karimah      Putri Alfa 

 Nofi Agustin

Kelas   : G

TARBIYAH (PAI)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 
(STAIN PEKALONGAN)
2015