Laman

Jumat, 27 Februari 2015

L-3-12 : Wildan Aisa ArifMEMANFATKAN TENAGA PENGAJAR PROFESIONAL

Mata kuliah : Hadits Tarbawi II

Disusun Oleh :
Wildan Aisa Arif                    2021213029
 Kelas L

JURUSAN TARBIYAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN
2015

L-3-11 : Nofi AriyaniETIKA PENGAJAR

Mata Kuliah: Hadits Tarbawi II

                                                           
Disusun oleh :
Nofi Ariyani         2021213017

KELAS L
JURUSAN TARBIYAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2015

L-3-10 : Riyanto


H-3-13 : Febriwizar Ardilla


H-3-12 : Sri Wijiati

KELUARGA SEBAGAI MADRASAH


Mata Kuliah : Hadis Tarbawi II


Disusun Oleh :
Sri Wijiati ( 2021113175)
Kelas : H


JURUSAN TARBIYAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN
2015

H-3-11 : Aisyatun NahdiyahETIKA PENGAJAR 
Mata kuliah                 : Hadits Tarbawi II


Disusun oleh :
 A’isatun Nahdiyah      (2021113072)

Kelas H

TARBIYAH PAI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2015

H-3-10 : Zuhrotul Fitriyah


G-3-13 : Kartika Budi Ayu


G-3-12 : Nisfatur Rosyidah


G-3-11 : Tina Lusiati