Laman

Jumat, 29 November 2013

fpi-O-12: masalah pendidikan 2


fpi-N-12: masalah pendidikan 2MAKALAH
PERSOALAN – PERSOALAN PENDIDIKAN KEKINIAN
KAPITALISME PENDIDIKAN DAN KOMERSIALISME PENDIDIKAN

Disusun guna memenuhi tugas :
Mata Kuliah           :  Filsafat Pendidikan Islam
Dosen Pengampu   :  Muhammad Ghufron,M.S.I

Disusun Oleh :
LIYA NURLAILATUL M      2021211088
MARDIANA                            2021211095
AGUS SUTRISNO S               2021211096
DZIKROL HAZANA              2021211104

SEKIOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2013

fpi-O-11: masalah pendidikan 1


fpi-N-11: masalah pendidikan 1


Minggu, 24 November 2013

sbm-B-12: profil guru


MAKALAH
“GURU”
Di susun untuk memenuhi tugas
Mata Kuliah                   : Strategi Belajar Mengajar
Dosen Pengampu         : Ghufron Dimyati, M.S.I


Di susun oleh :
1.     Aufa Sidiq                      2022111000
2.     Laili Munah                     2022111081
3.     Aena Zuhrotul Fitri          2022111092

KELAS PBA B

PRODI PBA
JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
(STAIN) PEKALONGAN
2013

sbm-A-12: profil guru


sbm-H-12: profil guru


sbm-I-12: profil guru


sbm-F-12: profil guruPROFIL GURU

Disusun guna memenuhi tugas:
Mata Kuliah                  : Strategi Belajar Mengajar
Dosen Pengampu          : Gufron  Dimyati M,S.I

 
Disusunoleh :

Disusun Oleh

I’anaturrizqia               2021111305
Fahruz Zaman             2021111321
            Nasrul Kamal              2021111247


KELAS F
TARBIYAH PAI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN) PEKALONGAN
2013