Laman

Minggu, 22 Maret 2015

L-6-c: Retno Palupi


L-6-b: Romzul Fatikhah


L-6-a: A. Bahrul Ulum


H-6-c: Istighfarotul Lailiyah


H-6-b: Tistiana MartasariH-6-a: Ika Setyaningsih


G-6-c: Difah Ichda S.

METAFISIK II:
SYAITON
Mata Kuliah    : Hadis Tarbawi II

 
Disusun oleh:
Difah Ichda Shalehat
2021113193
Kelas: G

JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2015

G-6-b: Sri Rejeki


G-6-a: Ari Rohmatul Azizah


M-6-c: Dewi Yuli Yanti
METAFISIK II 
"SYAITON"
Mata Kuliyah : Hadis Tarbawi

 
Kelas M (regular sore)
Semester 4
Dewi Yuli Yanti  2021213065


 JURUSAN TARBIYAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
STAIN PEKALONGAN
2015