new post

zzz

Rabu, 06 Maret 2013

f4-3 lutfia riska: akal, ilmu dan amal

MAKALAH
HADITS TENTANG AKAL, ILMU DAN AMAL
Disusun Guna Memenuhi Tugas :
Mata Kuliah            : Hadits Tarbawi
Dosen Pengampu    : Muhammad Ghufron Dimyati, M. S. I.
 
Disusun oleh :
LUTFIA RISKA
NIM:   2021 111 216

Kelas: F


JURUSAN TARBIYAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN
2013BAB I
PENDAHULUAN
Allah swt telah memberikan banyak kenikmatan, salah satunya yaitu akal. Dengan adanya akal, bisa kita jadikan sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan,  karena pada dasarnya akal merupakan landasan amal atau perbuatan setiap manusia, sehingga baik buruk perbuatan kita tak lain karena pengaruh akal. Sehingga kita dapat memikirkan tentang segala penciptaanNya dan membaca kalam-Nya yaitu Al-Qur’an.
Akal yang diciptakanNya itu sekaligus menjadi hal yang dapat membedakan manusia dengan mahkluk hidup lainnya (binatang dan tumbuhan). Manusia dibekali Allah dengan akal, sehingga setiap manusia mempunyai rasa, cipta dan karsa yang tidak dipunyai makhluk hidup lainnya. Dan pada dasarnya akal merupakan landasan amal atau perbuatan setiap manusia, sehingga baik buruk perbuatan kita tak lain karena pengaruh akal.


BAB II
PEMBAHASAN
A.      Materi Hadits tentang Akal, Ilmu dan Amal
21- عَنْ عَائِشة قَالَتْ:﴿  قُلْتُ  يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَيِّ شَئٍ يَتَفَاضَلُ النَّاسُ فِى الدُّنْيَا ؟ قَالَ: بِالْعَقْلِ, قَلَتْ فَفِى اْلأَخِرَةِ ؟ قَالَ: بِالْعَقْلِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: اِنَّمَا يُجْزَوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ ؟ قَالَ وَهَلْ عَمِلُوْا اِلاَّ بِقَدْرِمَا أُعْطَاهُمْ أَعْطَاهُمْ اللهُ مِنَ الْعَقْلِ فَبِقَدْرِمَا أُعْطُوْا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ وَبِقَدْرِمَا عَمِلُوْا يُجْزَوِنَ﴾   ( رَاوَهُ الحَارِث فِى الْمُسْنَدِ : 823)
B.       Tarjamah Hadits
Dari ‘Aisyah-ra- ia berkata : saya bertanya kepada Rasulullah, dengan apakah manusia bisa utama di dunia. Rasulullah berkata ; dengan akal. Aisyah bertanya lagi : kalau diakhirat?, Rasulullah menjawab ; dengan akal. Maka Aisyah bertanya lagi : (bukankah) manusia sesungguhnya manusia itu dibalas hanya karena amal-amalnya. Rasulullah menjawab : dan tidaklah manusia-manusia beramal kecuali dengan sekedar yang Allah SWT berikan yaitu akal. Maka dengan sekedar apa yang telah diberikan kepada mereka (akal) itulah amal-amal mereka. Dan atas sekedar apa yang mereka kerjakan , maka mereka mendapat balasan.

C.      Mufrodat
Akal
عَقْلِ
Amalmu
عَمِلُوْا
Balasan
يُجْزَوْنَ
Yang lebih utama
يَتَفَاضَلُ
Dengan sekedar
بِقَدْر
Jugalah amal-amalnya
مَا أُعْطُوْا
Bagaimana dengan akhirat
فَفِى اْلأَخِرَةِ

D.      Biografi Rawi (Pertama)/Mukharij
Aisyah merupakan putri dari Abu Bakar, sehingga beliau dijuluki dengan nama Aisyah Ash Shiddiqiyah (Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddieq). Ibunda beliau bernama Ummu Rumman binti ‘Amr ibn Umaimir al Kinarriyah. Siti Aisyah lahir  pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 Masehi, yaitu akhir tahun ke-5 kenabian.[1]
Menurut riwayat yang masyhur, Nabi saw menikahi beliau di Makkah di waktu beliau berusia 6 tahun, sesudah sebulan Nabi saw menikahi Saudah , yaitu 3 tahun sebelum hijrah. Pada bulan syawal sesudah 8 bulan Nabi saw berhijrah ke Madinah ketika itu Aisyah berusia 9 tahun, baru Nabi saw berumah tangga dengan beliau. Ketika Nabi saw wafat, beliau baru berusia 13 tahun.[2]
Beliau meriwayatkan hadits 2.210 hadits, 297 diantaranya terdapat di dalam kitab Hadis Bukhari-Muslim. Beliau menerima Hadits dari Nabi SAW. dan dari para sahabat. Diantaranya ialah ayahanda beliau sendiri, Umar Hamzah ibn al-Aslamy, Sa’ad ibn Abi Waqqash, Fatimah az-Zahrah. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh banyak sahabat dan tabi’in.[3]
Menurut Az-Zuhri, jika dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh Aisyah dengan seluruh ilmu yang dipunyai oleh permaisuri-permaisuri Rasul yang lain dan ilmu para sahabat, maka ilmu yang dimiliki oleh Aisyah masih lebih unggul. Aisyah adalah orang keempat diantara tujuh orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadits. Dalam hidupnya yang penuh jihad, Siti Aisyah wafat dikarenakan sakit pada usia 66 tahun, bertepatan dengan bulan Ramadhan, tahun ke-58 Hijriah/668 M.

E.       Keterangan Hadits
Di dalam hadits diatas dijelaskan bahwa akal merupakan kunci utama menuju keselamatan dunia dan akhirat. Karena setiap perbuatan yang dilakukan manusia dikendalikan oleh akal, sehingga bisa dikatakan bahwa baik buruknya perbuatan yang kita lakukan tergantung pada kejernihan akal.
Berpikir adalah sebuah keniscayaan bagi manusia, dikarenakan manusia memiliki alat yang diberikan khusus untuk melakukannya, yakni akal. Dengan akal pula manusia mampu menerima tuntunan langsit melalui lisan suci Rasulullah saw. Tentang fungsi akal Rasulullah saw bersabda yang artinya “semua kebaikan didapati dengan akal, dan tiada agama bagi orang yang tak berakal.”[4]
Al-Ilmu itu sendiri dikenal sebagai sifat utama Allah SWT. Dalam bentuk kata yang berbeda, Allah SWT disebut juga sebagai al-‘Alim dan ‘Aliim, yang artinya: “Yang Mengetahui” atau “Yang Maha Tahu”. Ketika seseorang menginginkan ilmu, ia harus mengupayakannya dengan cara mempelajarinya[5].
Dengan akal tersebut seseorang bisa mencari ilmu. Karena dengan ilmu seseorang bisa menjawab ketidaktahuannya mengenai berbagai hal dalam hidupnya. Sehingga dengan ilmu tersebut seseorang bisa beramal, karena tujuan mencari ilmu adalah untuk beramal. Dengan adanya akal akan menyempurnakan ilmu dan amal, akan tetapi akal tidak bisa berdiri sendiri. Jadi antara akal, ilmu, dan amal berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan Allah akan membalas perbuatan manusia sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

F.       Aspek Tarbawi
a.         Mampu membedakan sesuatu yang benar dan salah dengan akal dan ilmu.
b.         Dengan ilmu kita dapat menjadi manusia yang lebih berguna.
c.         Memanfaatkan akal yang telah Allah berikan untuk suatu hal yang baik dan sesuai syari’at.
d.        Dengan akal yang jernih dan sehat akan bisa membuat kita selamat di dunia maupun di akhirat.
e.         Manusia harus senantiasa selalu berhati-hati dalam melaksanakan segala perbuatan, karena setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Swt.
f.          Akal bisa berjalan jika ditunjuki oleh dalil syar’I yaitu dalil Al-quran dan As-Sunnah. Tanpa cahaya ini akal tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.
BAB III
PENUTUP
Akal tidak seharusnya digunakan untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik atau tidak sesuai syari’at. Karena berawal dari akal tersebut manusia dapat menentukan masa depan baik di dunia ataupun diakhirat. Pada dasarnya Allah memberikan akal untuk manusia agar mampu berbuat sebaik-baiknya dan mengamalkannnya dengan penyampaian yang baik pula agar senantiasa apa yang telah diketahui dapat bermanfaat untuk dirinya atau orang lain.
Nabi SAW bersabda bahwa seseorang mulia di dunia dan akhirat adalah dengan akalnya. Akal adalah syarat untuk mengilmui sesuatu untuk beramal dengan baik dan sempurna. Akal digunakan untuk mencari ilmu, dan dengan adanya ilmu tersebut maka seseorang bisa beramal. Ilmu tidak bisa bisa berdiri sendiri tanpa amal, begitu pula sebaliknya, antara ilmu, akal, dan amal saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.


DAFTAR PUSTAKA
Fayyad, Mahmud Ali. 1998. Metodologi Penetapan Kesahihan Hadist. Bandung: CV. Pustaka Setia.
sh-Shiddieqy, Hasbyi. 1980. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits. Jakarta: Bulan Bintang.
Suradji, Imam. 2006. Etika Dalam Prespektif Al-Qur’an dan Al-Hadits. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru.
Taman, Musliah. 2008. Pesona Dua Ummu Mukminin, Teladan Terbaik menjadi Wanita Sukses dan Mulia. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
http://yayasan_amirul_mukminin_blogspot.com/2011/05/akal-dan-fungsinya-menurut-Al-Qur’an-dan.html. diakses pada 17 Februari 2013
[1] Musliah taman, Pesona Dua Ummu Mukminin, Teladan Terbaik menjadi Wanita Sukses dan Mulia, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008)
[2] Tim Hasbyi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 286-287
[3] Mahmud Ali Fayyad, Metodologi Penetapan Kesahihan Hadist. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998, hal. 115
[4] http://yayasan_amirul_mukminin_blogspot.com/2011/05/akal-dan-fungsinya-menurut-Al-Qur’an-dan.html. diakses pada 17 Februari 2013
[5] Imam Suradji, Etika Dalam Prespektif Al-Qur’an dan Al-Hadits. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2006, Hlm. 179

28 komentar:

 1. dengan adanya akal manusia bisa berfikir semaunya... kadang dengan akal nya manusia bisa tersesat, dan merasa dengan akalnya yang mampu berfikir sangat luas manusia itu mempunyai ilmu yg belum org lain punya, kadang juga akal lah yang membuat percaya akan hal" yg menurutnya benar, bahkan tidak percaya adanya tuhan, bagaimana menurut pemakalah melihat orang yg berakal,dan ber ilmu namun justru akal dan ilmunya itu menggelincirkan org tersebut dlm kesesatan,jelaskan!
  apakah ada batasan-batasan dalam menggunakan akal kita.

  BalasHapus
  Balasan
  1. menurut saya walaupun dia mampu berfikir sangat luas, mempunyai ilmu yg belum org lain punya, kadang juga akal lah yang membuat percaya akan hal" yg menurutnya benar, bahkan tidak percaya adanya tuhan, akan tetapi tetap tergelincir dalam kesesatan dikarenakan dia tidak memiliki iman yang kuat.
   mengenai batasan-batasan menggunakan akal, menurut saya tidak ada batasannya asalkan tidak bertentangan syari'at.

   Hapus
 2. Rizqotul Maula
  2021111265
  F

  Assalamu'alaikum wr.wb
  Terkait dengan judul makalah akal, ilmu, dan amal, bagaimana pendapat pemakalah terkait dengan seseorang yang memiliki ilmu dan akal, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya tersebut?
  Terimakasih atas jawabannya :-)
  Wassalamu'alaikum wr.wb

  BalasHapus
  Balasan
  1. terima kasih atas pertanyaannya,
   menurut saya ,Orang yang sudah mempunyai ilmu, tetapi ilmu tersebut tidak di amalkan maka akan sia-sia ilmu yang dia dapat. Berarti orang tersebut belum bisa memanfaatkan ilmunya atau dengan cara mengamalkannya.
   Ibnu Abbas r.a berkata :
   “Barangsiapa yang berusaha mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, maka Allah akan menunjukkan mereka apa yang belum mereka ketahui”
   Dalam ayat lain, Allah juga berfirman yang artinya :
   Dan sesungguhnya kalau mereka MENGAMALKAN pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka).(An-Nisaa: 66)

   Hapus
 3. labib maimun
  2021 111 313
  assalamu'alaikum wr. wb
  akal berfungsi untuk bisa membedakan mana yang baik dan buruk. tapi kenyataanya banyak manusia yang masih berlaku tidak sesuai dengan ajaran agamanya. sudah mengetahui itu perbuatan buruk/tidak sesuai agmanya, tapi masih saja melakukan perbuatan itu.
  bagaimana pebdapat pemakalah tentang hal itu?

  BalasHapus
  Balasan
  1. selain akal yang berfungsi untuk bisa membedakan mana yang baik dan buruk suatu perbuatan. dan dengan iman yang kuat lah manusia itu berlaku sesuai agamanya , jadi baik buruk suatu perbuatan selain tergantung dari akal, tetapi harus di landasi iman yang kuat juga, agar perbuatannya itu sesuai dengan syariat islam.

   Hapus
 4. Muhammad Fahminnafi
  2021111365

  Assalaamu'alaikum wr. wb.
  bagaimana menurut pemakalah agar ketiga unsur tsb (ilmu, akal, dan amal) bisa berjalan seimbang?dan faktanya malah bnyak yang tidak menyinggung soal amal..
  matur tengkyu,..

  BalasHapus
  Balasan
  1. menurut saya , cara menyeimbangkan akal, ilmu dan amal dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Meyakini bahwa Allah menciptakan manusia dari bumi tidak untuk sia-sia .selain itu juga dengan mengoptimalkan rukhaniyah kita yang dipersiapkan untuk menerima ilmu pengetahuan . Setelah ilmu pengetahuan kita peroleh harus meyakini bahwa kita mempunyai tanggung jawab lebih besar karena memiliki kemampuan yang lebih, yang akan memberikan perkembangan kearah perbaikan dalam memberikan amal sholeh satu sama lain atau mengamalkannya kepada oranglain .
   hubungan akal ilmu dan amal ialah akal adalah syarat untuk mengilmui sesuatu dan untuk beramal dengan baik dan sempurna.
   jadi antara akal,ilmu dan amal saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yangg lainnya.

   Hapus
 5. nur slamet
  2021 111266
  Di dalam hadits diatas dijelaskan bahwa akal merupakan kunci utama menuju keselamatan dunia dan akhirat. bukankah akal dan kemampuan seseoraang itu berbeda, lalu bagaimana bagi seseorang yang mempunyai keterbatasan akal untuk bisa menjadikan seseorang kebahagiaan dunia dan akhirat pula.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Manusia adalah adalah makhluk ciptaan manusia yang paling sempurna. Kesempurnaannya ini ditandai dengan dianugerahinya manusia dengan sesuatu yang bernama akal. Allah SWT menganugerahi manusia dengan akal bertujuan untuk menganalisa ciptaan-ciptaan Allah yang Maha Hebat agar kita bisa mengenal ke-Maha Kuasaan-Nya.
   akal manusia itu tidak terbatas. Namun, selama ini akal manusia dibatasi oleh manusia itu sendiri. Akal manusia sering dibatasi oleh doktrin-doktrin yang mempunyai maksud yang terselebung, pemikiran-pemikiran tentang agama yang sempit, ideologi-ideologi yang tidak berdasar, ego, emosi, bahkan umur sekalipun.
   Manusia itu sendiri yang terlalu kejam dengan membatasi pemikirannya sehingga mereka menganggap akal mereka terbatas. Padahal tidak demikian. Akal manusia terus berkembang dari hari ke hari. Terbukti dengan banyaknya penemuan-penemuan terbaru. Dari zaman prasejarah hingga sekarang, perkembangan kehidupan manusia menunjukkan bahwa akal manusia terus berkembang. Dulu, orang perlu waktu berbulan-bulan untuk pergi ke suatu tempat di muka bumi. Sekarang, hanya dengan hitungan jam, orang sudah bisa berada di belahan bumi lain. Itu bukti perkembangan akal manusia, akal yang tidak terbatas.
   Kita bisa membayangkan apa jadinya dunia ini jika akal manusia terbatas. Tentunya kita akan hidup di dunia yang stagnan, dunia yang selalu monoton dan tidak ada perubahan sekalipun. Dengan ketidakterbatasan akal ini, seharusnya sebagai makhluk yang bijaksana kita harus mensyukurinya. Kita gunakan akal kita untuk hal-hal yang positif.
   Terima kasih.

   Hapus
 6. Fatkhu Rohmah
  2021 111 307
  F

  Di dalam hadits kan dijelaskan bahwa akal merupakan kunci utama menuju keselamatan dunia dan akhirat. Lalu bagaimana dengan orang yang mengalami gangguan akalnya seperti orang yang idiot, orang yang gila dan yang lain sebagainya, tolong bisa dijelaskan!!

  BalasHapus
  Balasan
  1. Orang yang gila dan orang yang idiot , kita mulai dari pengertian gila dan idiot…
   Gila adalah kelalaian yang terdapat pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang menurut yang semestinya. Maka perbuatan atau ucapan orang gila tidak dapat menurut kehendak akal.
   Sedangkan Idiot Adalah kelalaian yang terdapat dalam akal yang menghalangi seseorang berfikir secara baik, sehingga ucapanya tidak menentu. Sewaktu-waktu dia berbicara seperti orang gila dan di waktu lainnya seperti orang waras; demikian pula dengan tindakannya.
   Berarti orang yang gila itu menggugurkan seseorang dari beban hukum sejauh menyangkut kewajiban fisik seperti shalat, puasa, kafarah dan lainya. karena pelaksanaan dari kewajiban ini memerlukan niat, sedangkan niat orang gila tidak diperhitungkan. Dalam kewajiban menyangkut harta benda, ia tidak bebas dari hukum selama gilanya itu. Kewajiban yang harus dilakukannya akan ditunaikan dari hartanya orang lain, seperti ganti rugi dari kejahatan yang dilakukan terhadap harta orang lain.
   Adapun tindakannya yang berbentuk hukum, seperti akad, perbuatan dan urusan orang gila tidak sah dan tidak diperhitungkan secara hukum, karena niat yang merupakan sahnya akad tersebut tidak diperhitungkan pada orang gila.
   Meskipun ulama berbeda pendapat tentang hakikat gila dan idiot, namun semuanya berpendapat bahwa tindakan hukum orang idiot tidak sama dengan tindakan hukum orang waras. Orang idiot yang tidak mempunyai daya tamyiz sama keadaannya dengan orang gila. Dari diri orang idiot gugur taklif yang berbentuk fisik atau kewajiban badaniah, karena ia tidak mempunyai kecakapan berbuat hukum sama sekali. Tetapi kewajiban yang berbentuk materi tetap berlaku dan dibebankan kepada hartanya yang dilaksanakan oleh walinya.
   Dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa idiot yang mempunyai daya tamyiz bebas dari segala beban hukum yang bersifat badani karena idiot itu sebagai suatu penyakit sebagaimana terdapat pada orang gila, bahkan ia merupakan satu bentuk dari gila. Karena itu terhalang untuk melaksanakan beban hukum. Ke –shah-an beban hukum berdasarkan pada kemampuan memahami hukum. Pemahaman ini didasarkan pada adanya akal, sedangkan pada diri orang yang idiot itu akalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

   Hapus
 7. berkaitan dengan berilmu dan beribadah,
  apa gunanya akal?
  apa gunanya hati?
  apa coba hayoo!!! silakan ditanggapi.!

  lalu dalam hal gunanya, antara hati dan nafsu itu kaitannya apa? bedanya apa?

  BalasHapus
  Balasan
  1. ALLAH telah menjadikan bagi jasad manusia ada hati, akal dan nafsu. Ketiga-tiga jasad batin ini mempunyai peranan atau fungsi yang tersendiri dan berbeda di antara satu sama lain. Dalam diri manusia selalu berkolaborasi antara nafsu, akal, dan hati nurani, dan tidak ada lagi yang lainnya. Manusia tanpa salah satu diantara ketiga hal tersebut, bukan lagi seorang manusia. Hal inilah yang menjadi prinsip dasar perbedaan antara manusia dan makhluk hidup lainnya.
   Yang pertma adalah akal
   Akal dijadikan oleh Allah dengan tabiat asal yang baik dan mematuhi perintah Allah. Dalam proses pemenuhan nafsu-nafsunya tersebut, manusia dibekali dengan akal. Manusia memang berpikir sebagai dasar untuk menemukan cara memenuhi nafsunya, namun yang paling menonjol dari manusia adalah karena ia memiliki akal yang bekerja bersama dengan pikiran itu.
   Akal berperan dalam memberikan petunjuk tentang sesuatu, tentang apa yang bernilai atau tidak bagi diri manusia itu sendiri. Selain itu, dengan akal pun manusia dapat memiliki kreativitas dan dengannya menjadikan hidup ini dinamis.


   Yang kedua adalah hati
   Hati peranannya mengenal dan berperasaan. Ia juga bisa menampung ilmu pengetahuan tanpa belajar jika jiwanya bersih. Di samping itu ia menjadi raja dalam diri manusia. Akal peranannya berfikir, mengkaji dan menilai untuk menerima ilmu pengetahuan. Tabiat hati (roh) memang sudah kenal ALLAH dan mengenal kebaikan. Sebagaimana Firman Allah: "Tidakkah Aku ini Tuhan kamu (wahai roh)?" Mereka menjawab: "Bahkan kami menyaksikannya." (Al A`raf 172). Hati nurani ini bekerja sama dengan akal ketika merealisasikan nafsu dalam rangka menjadikan manusia itu lebih baik.
   Hati nurani berperan dalam menentukan perealisasian nafsu yang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Dalam hal ini, orang lain harus diutamakan karena jika tidak maka yang timbul adalah dunia yang penuh dengan suasana egois.
   Kaitan hati dan nafsu
   Ketika manusia merealisasikan nafsunya dengan akal namun tanpa hati nurani, maka ia bukanlah seorang manusia, karena ia tidak menyadari keterbatasannya sebagai individu yang juga harus menyadari eksistensi individu lainnya. Manusia juga tidak bisa merealisasikan nafsunya hanya dengan hati nurani, sebab akallah yang menjadi kunci dalam merealisasikan nafsu manusia. Selanjutnya, manusia tanpa nafsu pun juga tidak bisa disebut sebagai manusia, karena tidak ia tidak memiliki hasrat dan hidupnya akan statis sebab akal dan hati nuraninya tidak dipakai untuk perkembangannya.
   Oleh karena itu, manusia harus memiliki keseimbangan dalam nafsu, akal, dan juga hati nuraninya. Dalam perealisasian sebuah nafsu yang dilakukan oleh akal dalam rangka menjadikan manusia itu lebih baik, manusia tidak boleh melanggar eksistensi manusia lain sebagai subjek, yakni melalui hati nuraninya.
   Hati mencetuskan 'yakin' dan 'mau', nafsu pula menentukan 'mampu'. Ilmu dapat me'muas'kan akal, iman dapat me'muas'kan hati dan menjerat nafsu. Muallim (guru) mengajar untuk memberitahu, murabbi (pendidik) mendidik untuk mencetuskan mahu dan memimpin kebuasan nafsu. Hati adalah raja anggota badan. Akal adalah bendahara kepada hati. Nafsu pula pengacau yang boleh memburukkan akal dan hati. Ringkasnya, hati menentukan tindakan, akal memandu hati untuk bertindak membuat kerja dengan 'betul-betul'. Nafsu perusak kepada 'perancangan' hati dan akal!

   Hapus
 8. Nur Latifah
  2021 111 215
  F

  Akal bisa berjalan jika ditunjuki oleh dalil syar’I yaitu dalil Al-quran dan As-Sunnah. Tanpa cahaya ini akal tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. mohon dicontohkan!!!

  BalasHapus
  Balasan
  1. Contohnya, penglihatan mata berfungsi jika ada cahaya. Apabila mendapati cahaya iman dan Al-Quran barulah akal seperti mata yang mendapatkan cahaya mentari. Jika berdiri sendiri tanpa cahaya tidak akan bisa melihat atau mengetahui sesuatu.begitu pula dengan amal tanpa ilmu juga tidak sempurna.
   jadi antara akal,ilmu dan amal saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

   Hapus
 9. Aminah Balgis Alatas
  2021 111 221
  F

  Di dalam makalah di tuliskan bahwa baik buruknya tingkah laku seseorang tergantung pada kejernihan akal. permasalahannya apabila ada seseorang yang akalnya jernih akan tetapi hatinya kotor (tidak jernih). Bagaimana pandangan pemakalah tentang hal itu?

  BalasHapus
  Balasan
  1. penentu baik buruknya tingkah laku seseorang selain tergantung pada kejernihan akal akan tetapi juga kejernihan hati sesuai dengan penanya utarakan. hal ini sesuai dengan hadits yang intinya bahwa jika salah satu itu rusak maka rusaklah semuanya. salah satu disini adalah hati. dapat disimpulkan apabila hati seseorang itu kotor maka rusaklah tingkah lakunya.

   Hapus
 10. Aminah Balgis Alatas
  2021 111 221
  F

  Di dalam makalah di tuliskan bahwa baik buruknya tingkah laku seseorang tergantung pada kejernihan akal. permasalahannya apabila ada seseorang yang akalnya jernih akan tetapi hatinya kotor (tidak jernih). Bagaimana pandangan pemakalah tentang hal itu?

  BalasHapus
  Balasan
  1. penentu baik buruknya tingkah laku seseorang selain tergantung pada kejernihan akal akan tetapi juga kejernihan hati sesuai dengan penanya utarakan. hal ini sesuai dengan hadits yang intinya bahwa jika salah satu itu rusak maka rusaklah semuanya. salah satu disini adalah hati. dapat disimpulkan apabila hati seseorang itu kotor maka rusaklah tingkah lakunya.

   Hapus
 11. M. Maulida Yulianto
  2021 111 314
  F

  Bagaimana pendapat anda mengenai seseorang yang ber-amal baik, namun dia tidak mengerti ilmunya,,

  terimakasih..

  BalasHapus
  Balasan
  1. inti soalnya beramal tanpa ilmu ya mas ?
   menurut saya, amalan tanpa ilmu merupakan suatu amalan yang tidak akan berlaku dan sia-sia.Apabila kita tidak beramal dengan ilmu yang ada pada diri kita, kita sudah tentu tidak dapat melepasi perhitungan Allah pada Hari Akhirat kelak.

   Janganlah sampai kita menjadi orang yang menyesal dan meminta dikembalikan semula ke dunia, suatu perkara yang tidak mungkin terjadi. Sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surah as-Sajdah ayat 12 yang bermaksud :

   Wahai Tuhan kami, kami telah melihat kebenaran di hadapan mata kami, kami telah mendengar dengan sejelas-jelasnya (akan perkara yang kami ingkari dahulu); maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami mengerjakan perkara yang baik-baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin.

   Maka pergunakanlah masa di dunia ini sebaik- baiknya dengan menuntut ilmu dan beramal dengannya, dan jauhilah sikap hanya berbangga-bangga dengan amalan sedangkan ilmunya tiada.

   Hapus
  2. maaf mungkin Out of Topic nih..
   walaupun dia beramal dengan tulus, apakah itu hanya sia-sia??

   Hapus
 12. Ning Yuliati
  2021 111 214
  F
  Bagaimana pendapat anda bila ada orang yang beramal tanpa ilmu? jelaskan!

  BalasHapus
  Balasan
  1. menurut saya, amalan tanpa ilmu merupakan suatu amalan yang tidak akan berlaku dan sia-sia.Apabila kita tidak beramal dengan ilmu yang ada pada diri kita, kita sudah tentu tidak dapat melepasi perhitungan Allah pada Hari Akhirat kelak.

   Janganlah sampai kita menjadi orang yang menyesal dan meminta dikembalikan semula ke dunia, suatu perkara yang tidak mungkin terjadi. Sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surah as-Sajdah ayat 12 yang bermaksud :

   Wahai Tuhan kami, kami telah melihat kebenaran di hadapan mata kami, kami telah mendengar dengan sejelas-jelasnya (akan perkara yang kami ingkari dahulu); maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami mengerjakan perkara yang baik-baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin.

   Maka pergunakanlah masa di dunia ini sebaik- baiknya dengan menuntut ilmu dan beramal dengannya, dan jauhilah sikap hanya berbangga- bangga dengan amalan sedangkan ilmunya tiada.

   Hapus
 13. menurut saya, amalan tanpa ilmu merupakan suatu amalan yang tidak akan berlaku dan sia-sia.Apabila kita tidak beramal dengan ilmu yang ada pada diri kita, kita sudah tentu tidak dapat melepasi perhitungan Allah pada Hari Akhirat kelak.

  Janganlah sampai kita menjadi orang yang menyesal dan meminta dikembalikan semula ke dunia, suatu perkara yang tidak mungkin terjadi. Sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surah as-Sajdah ayat 12 yang bermaksud :

  Wahai Tuhan kami, kami telah melihat kebenaran di hadapan mata kami, kami telah mendengar dengan sejelas-jelasnya (akan perkara yang kami ingkari dahulu); maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami mengerjakan perkara yang baik-baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin.

  Maka pergunakanlah masa di dunia ini sebaik- baiknya dengan menuntut ilmu dan beramal dengannya, dan jauhilah sikap hanya berbangga- bangga dengan amalan sedangkan ilmunya tiada.

  BalasHapus
 14. Najmul Karimah 2021111078 F
  Ketika seseorang sudah mengetahui ilmu dan orang tersebut justru tertutup untuk mengamalkannya, apakah yang harus dilakukan?
  teruz bagaimana menurut pemakalah sndri menyikapi tentang orang yang mengulur wktu sholat dan orang tersebut berilmu ?

  BalasHapus
 15. didalam hadits, dijelaskan bahwa akal merupakan kunci utama keselamatan dunia akhirat, bagaimana dengan iman? apakah akal lebih utama di banding dengan iman?

  BalasHapus