new post

zzz

Minggu, 18 Maret 2012

C6-28 Yuliardi Mughdi: ILMU TENTANG PENCIPTA


ILMU TENTANG
PENCIPTA
Untuk memenuhi tugas kuliah
Hadits Tarbawi II
Dosen Pengampu: Muhammad Ghufron, M.S.I

 
Disusun oleh:
Yuliardi Mughni
NIM: 2021110109
Kelas CPROGRAM STUDI TARBIYAH (PAI)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN 2012
PENDAHULUAN
Berdo’a adalah kewajiban seluruh manusia kepada Allah yang dengan izin Nya kita dapat lahir di dunia ini. Allah maha pencipta yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Kita sebagai hamba Nya wajib bersyukur dan berdo’a memohon hanya kepadanya.
Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 255: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk Nya) tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat disisi Allah tanpa izin Nya. Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan di belakang mereka , dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

PEMBAHASAN
A.   Teks Hadits
عن عبد الله قال: كان نبي صلى الله عليه و سلم اذا امسى قال امسينا و امسى الملك لله والحمد لله لا الا االله وحده لا شريك له – قال اراه قال فيهن --- له الملك و له الحمد و هو على كل شي ء قدير رب اسالك خير ما في هذه الليلة و خير ما بعدها و اعوذ بك من شر ما في هذه الليلة و شر ما بعدها رب اعوذ بك من الكسل و سوء الكبر رب اعوذ بك من عذاب في النا ر وعذاب في القبر واذا اصبحنا واصبح الملك لله
(رواه مسلم فى الصحيح, كتاب الذكر والد عاء و الا ستغفار, باب التعوذ من شر ما لم يعمل)
B.    Terjemahan
Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud r.a. : apabila waktu senja telah tiba, Rasulullah saw. biasa berdo’a: “ kami telah memasuki waktu senja, demikian pula kerajaan Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah satu-satu Nya, tiada sekutu baginya, bagi Nya kerajaan dan bagi Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Rabbku, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau akan kebaikan malam ini dan kebaikan isi kandungannya, dan aku  berlindung kepada Engkau dari kejahatan malam ini dan kejahatan yang terkandung di dalamnya. Ya Rabbku, aku berlindung kapada Mu dari kemalasan dan keburukan di usia tua, Ya Rabbku, aku berlindung kepada Mu dari azab neraka dan azab kubur.” Apabila beliau saw. berada di pagi hari mengucapkan pula do’a yang sama dengan mengatakan,” kami telah memasuki pagi hari dan semua kerajaan di pagi hari ini milik Allah.” (Riwayat Khamsah kecuali Bukhar
 1.  Mufrodat
الملك لله  : Kerajaan Allah
الكسل : Kemalasan
و سوء الكبر : Usia tua

D.  Biografi Rowi
Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Masud bin Ghafil al-Hudzali. Nama julukannya Abu Abdirahman. Ia sahabat ke enam yang paling dahulu masuk islam. Ia hijrah ke Habasyah dua kali, dan mengikut semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam. Dalam perang Badar, Ia berhasil membunuh Abu Jahal.
Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda” Ambilah al-Quran dari empat orang: Abdullah, Salim (sahaya Abu Hudzaifah), Muadz bin Jabal dan Ubay bin Ka’ab”. Menurut para ahli hadits, kalau disebutkan
Abdullah saja, yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Masud ini.
Ketika menjadi Khalifah Umar mengangkatnya menjadi Hakim dan Pengurus kas negara di kufah. Ia simbol bagi ketakwaan, kehati-hatian, dan kesucian diri.
Sanad paling shahih yang bersumber dari padanya ialah yang diriwayatkan oleh Suyan ats-Tsauri, dari Mansyur bin al-Mu’tamir, dari Ibrahi, dari alqamah. Sedangkan yang paling dlaif adalah yang diriwayatkan oleh Syuraik dari Abi Fazarah dari Abu Said.
Ia meriwayatkan hadits dari Umar dan Sa’ad bin Mu’adz. Yang meriwayatkan hadits darinya adalah Al-Abadillah (“Empat orang yang bernama Abdullah”), Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Musa al-Asy’ari, Alqamah, Masruq, Syuraih al-Qadli, dan beberapa yang lain. Jumlah hadits yang ia riwayatkan mencapai 848 hadits.
Beliau datang ke Medinah dan sakit disana kemudian wafat pada tahun 32 H dan dimakamkan di Baqi, Utsman bin
Affan ikut menshalatkannya.
E. Keterangan Hadits
Kalimat zikir yang disebut dalam bab ini sunat dibaca pada setiap pagi dan petang diwaktu kapanpun, tetapi yang lebih afdal ialah hendaknya dibaca sesudah shalat subuh dan sesudah shalat maghrib karena sesungguhnya do’a yang diucapkan sesudah shalat fardu lebih dekat untuk diperkenankan dan lebih diharapkan untuk dikabulkan.
Memahasucikan Allah merupakan hal yang wajib bagi hamba Allah disetiap pagi dan petang serta disetiap siang dan malam hari karena waktu-waktu tersebut merupakan keadaan dan perubahan alam yang membawa berbagai macam nikmat yang baru buat hamba-hamba Allah. Amal ibadah yang paling utama untuk dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah oleh hamba Nya ialah shalat lima waktu tepat pada waktunya masing-masing.
F. Aspek Tarbawi
Aspek Tarbawi yang terkandung dalam Hadits diatas adalah:
1.      Hendaknya kita memohon kebaikan dan memohon perlindungan hanya kepada Allah SWT. karena Dia Mahakuasa yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya
2.      Waktu yang baik untuk berdo’a adalah petang dan pagi hari, tepatnya sesudah shalat subuh dan sesudah shalat maghrib karena diwaktu tersebut terjadi perubahan alam yang membawa berbagai macam nikmat dari Allah untuk hamba-hamba Nya
3.      Sebagai hamba Allah kita wajib memahasucikan dan berdo’a hanya kepada Allah karena hanya Allah Tuhan satu-satu Nya dan tiada sekutu baginya
4.      Amal ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah ialah shalat lima waktu tepat pada waktunya masing-masing.PENUTUP
Dari Hadits diatas kita dapat mengetahui bahwa kita hanya boleh berdo’a memohon kebaikan dan memohon perlindungan kepada Allah.
Hadits diatas juga menyebutkan bahwa waktu yang baik untuk berdo’a adalah petang dan pagi hari, tepatnya sesudah shalat subuh dan shalat maghrib karena diwaktu tersebut terjadi perubahan alam yang membawa berbagai macam nikmat dari Allah untuk hamba-hamba Nya.
DAFTAR PUSTAKA

Al-Din, Al-Hafizh Zaki, Ringkasan Shahih Muslim, (Bandung: Mizan, 2004).
Ali Nashif, Syekh Manshur, Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah SAW. jilid 5, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996).
http://ahlulhadist.wordpress.com

6 komentar:

 1. nama: nurul islakhah
  nim: 2021110139
  yang saya tanyakan sebenernya ilmu yang seperti apa sih yang mnerangkan ttg pencipta?
  dan hikmanya apa?

  BalasHapus
 2. Sudahkah anda mengenal sang pencipta??????siapa sebenarnya sang pencipta itu?bagaimana menyadarkan diri saya supaya mencintai sang pencipta???????istighfaroh 2021110119 c

  BalasHapus
 3. nama: abdul chamid
  nim:.202109113
  saya meh tanya apasi maksud dari ketiga mufrodat yang anda cantumkan itu....?

  BalasHapus
 4. anisah
  2021110123
  kenapa doa di petang hari lebih panjang dari pada waktu pagi hari?
  " aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan malam ini dan kejahatan yang terkandung di dalamnya." kejahatan malam seperti apa? apa yang terkandung di dalamnya?
  apa hubungan hadits anda dengan ilmu tentang pencipta?

  BalasHapus
 5. Nama : lutfiyah
  Nim : 202 111 0118

  Apa kaitannya judul mklah anda Ilmu Tentang Pencipta dg aspek trbwi yg ada, krena di dlm aspek trbwi mklh anda lebih mnjelskn ttg doa yg dibca Rasulullah dan pntingnya doa tsb. Lalu dr doa yg diajarkn olh Rasulullah ini trkait ilmu ttg pencipta itu pa???trmksh....

  BalasHapus
 6. nama : arham ali firdaus
  nim : 202 11 0101

  saya mau tanya bagaimana dengan teori tentang asal mula mahluk hidup yang bukan berasal dari Tuhan?haruskah kita percaya akan hal itu?

  BalasHapus