new post

zzz

Jumat, 30 Maret 2012

C7-40 Istighfaroh

Istighfaroh


TERJEMAHAN HADITS

Dari Abu Hurairah r.a. berkata:Pada suatu hari Nabi duduk bersama-sama dengan orang banyak,maka datang kepadanya seorang lelaki,terus bertanya:Apakah artinya iman?Nabi menjawab :Iman artinya percaya kepada ALLAH, malaikatNya, utusanNya,dan denga berbangkit-kemudian mati.[1]
Lelaki bertanya : Apakah artinya Islam ?Nabi menjawab:Islam itu menyembah akan ALLAH dan tidak mempersekutukanNya,mengerjakan sembahyang,membayar zakat yang perlu dan puasa dibulan Ramadhan.
Tanya lagi:Apakah arti Ihsan ?Nabi menjawab:Ihsan artinya menyembah ALLAH seolah-olah engkau melihat Dia dan apabila engkau tidak melihatNya , maka sesunggguhnya ALLAH melihat engkau.Tanya lelaki itu :Bilakah hari kiamat ? jawab Nabi: Orang yang ditanya (Nabi ) tidak lebi tahu tentang waktu hari kiamat itu dari orang yang bertanya,dan akan kuterangkan kepada engkau beberapa tanda-tandanya,apabila amat (sahaja perempuan) melahirkan tuannya,dan apabila pengembala unta telah bermegah - megah dalam gedung-gedung besar.
Kiamat itu satu dari lima perkara,hanya ALLAH yang dapat mengetahuinya.kemudian itu Nabi membaca ayat yang maksudnya: bahwasanya pada sisi ALLAH pengetahuan tentang hari kiamat dan turun hujan , ALLAH mengetahui apa yang didalam rahim atau kandungan ibu ,( ALLAH juga mengetahui apa yang tidak diketahui oleh seseorang) .seseorang tidak mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok ,(dan ALLAH juga mengetahui akan hal yang tidak diketahui oleh seseorang):seseorang tidak mengetahui dibumi mana dia akan mati .Sesungguhnya ALLAH Maha Tahu lagi Pintar.
Sesudah itu lelaki (yang bertanya tadi) pergi.Kemudian Nabi bersabda: Bawalah orang itu kembali.Tetapi para sahabat tidak melihatnya lagi.Nabi pun bersabda lagi:Ini adalah Jibril datang untuk mengajari manusia tentang agamanya.

Mufrodat
·         Kanannabiyu SAW.barizan yauman linnasi faftahu rajulun faqala;
Pada suatu hari Nabi duduk bersama-sama orang banyak,maka datang kepadanya seorang laki-laki lalu bertanya:[2]
·         Mal imanu?mal Islamu?mal Ihsanu?
Apakah artinya iman,islam dan ihsan?
·         Idza waladatil amatu rabbaha:
Apabila budak-budak wanita melahirkan tuannya.
·         Tathawala ru’atul ibili al buhmu fil-bunyani:
Pengembala-pengembala unta yang berkulit hitam bermegah-megahan dalam membangun rumah-rumahnya yang tinggi-tinggi.

Aspek Tarbawi

Manusia sebelum dilahirkan atau masih dalam kandungan ibu,manusia sudah diberi bimbingan oleh orang tua agar selalu berhubungan dengan sang Pencipta. Telah kita ketahui bahwasanya dien (agama) adalah gabungan dari iman yang masuk kedalamnya, tauhid dan ma’rifat ,islam dan ihsan. Apabila iman, islam dan ihsan berjalan rapi menjadi satu teikat dalam satu ikatan yang kokoh dan kuat, maka tegaklah agama seseorang dan terwujudlah ke-islamanya. Dengan beriman,islam dan ihsan  maka kita akan mudah sadar siapa sebenarnya diri kita,sehingga kita selalu senang menjalin hubunga dengan Sang Pencipta dan makhlukNya. Menurut Al-Qadli ‘Iyadl berkata: Hadits ini melengkapi penjelasan bagi segala tugas-tugas ibadah yang nyata dan yang bathin,yaitu :
·         Kesimpulan - kesimpulan iman
·         Amalan - amalan anggota
·         Keikhlasan jiwa
·         Memelihara diri dari bencana-bencana amal

Insan kamil dalam sistem pendidikan islam, terbagi menjadi 5 kompetensi :
1.      Kompetensi Intelektual, pada saat ini dapat diukur dengan tes IQ.
2.      Kompetensi Spiritual, yang dapat diukur dengan SQ.
3.      Kompetensi Moral, ukurannya adalah EQ.
4.      Kompetensi Sosial, sementara diukur dengan EQ dan ke depan harus ada pengukuran secara khusus.
5.      Kompetensi Aktual, adalah kemampuan berbuat dan berkarya secara nyata, baik pikiran, tulisan maupun lisan dan karya tangannya untuk kemanfaatan masyarakat.[3]

Simpulan
Manusia diciptakan oleh sang pencpta agar beribadah kepadaNya baik secara lahir maupun bathin.Untuk mencapai kebahagiaan yang sejati maka dibutuhkan perjuangan,pemgorbanan dan do’a agar senantiasa dekat dengan Sang Pencipta dan makhlukNya,salah satunya dengan beriman,islam dan ihsan.


MAKALAH
Hubungan Manusia dengan Pencipta

Disusun guna memenuhi tugas:
Mata Kuliah                : Hadits Tarbawi II
Dosen Pengampu        : Ghufron Dimyati, M.SIlogo stain.jpg
 

       

Disusun oleh   :
Istighfaroh
2021110119
Kelas C

JURUSAN TARBIYAH PAI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
TAHUN 2012

DAFTAR PUSTAKA


Al-Jauharie, Imam Khanafie. Filsafat Islam Pendekatan Tematik, 2010, Pekalongan: Stain Press
Ash Shiddieqy,Hasbi,. 2002,  Mutiara Hadits, 1952, Yogyakarta: Bulan Bintang.
Hamidy, Zainuddin dkk. Shahih Buchari, 1969,  Jakarta: Widjaya Djakarta.


[1] Zainuddin Hamidy dkk, Shahih Buchari, 1969, hal. 40
[2] Hasbi Ash Shiddieqy, 2002  Mutiara Hadits, 1952,  hal. 47
[3] Imam Khanafie Al-Jauharie, Filsafat Islam Pendekatan Tematik, 2010, hal. 113

30 komentar:

 1. zakirotunnikmah
  2021110112
  c

  mohon untuk dijelaskan kembali maksud dari aspek-aspek tarbawi yang anda simp;ulkan berikut ni:
  · Kesimpulan - kesimpulan iman
  · Amalan - amalan anggota
  · Keikhlasan jiwa
  · Memelihara diri dari bencana-bencana amal

  BalasHapus
  Balasan
  1. keikhlasan jiwa:keikhlasan jiwa dalam menerima ketentuan Allah dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri.ini juga bisa disebut dengan ihsan.
   dengan keikhlasan kita tersebut dapat membangkitkan kita kepada membaikkan amal yang kita kerjakan.
   iman=adalah amalan hati
   islam =amalan anggota
   ihsan=jiwa amalan dhahir dan bathin.

   Hapus
  2. iman menurut golongan Asy'ariyah:
   membenarkan dengan hati dan islam itu =mengerjakan kewajiban dan melaksanakan amalan-amalan dhohir.
   maksudnya=iman adalah urusan hati,dan segala amalan luar mereka pandang sebagai buahnya saja.


   iman menurut golongan maturidiyah=membenarkan dengan hati dan mengaku dengan lidah
   islam=mengerjakan segala kewajiban (amalan -amalan dhohir yang diwajibkan.
   iman dipandang tetap sah apabila telah ada akuan hati dan lidah saja,tidak mewajibkan adanya amalan anggota yang lain.


   iman menurut golongan hadis = mema'rifati Allah dengan hati ,mengiqrarkan dengan apa yang di ma'rifati dengan lidah dan mengerjakan dengan anggota,.
   Islam=mengaku dengan lidah ,mengi'tiqodkan dengan hati ,mengerjakan dengan anggota dan menyerahkan diri kepada Allah terhadap segala ketetapan dan taqdirAllah.
   iman =adalh urusan batin dan urusan dhohir,setiap ada iman ada amal.


   dari keterangan tersebut silahkan anda pilih sendiri kesimpulan yang mana,karena hal tersebut menurut keyakinan masing-masing.

   Hapus
  3. maksudnya keikhlasan jiwa adalah dalam jiwa kita sadar dan rela menerima keadan yang dimliki kita,yang mana segala yang kita miliki di dunia ini hanya sementara dan semuanya hanyalah sebagai perantara agar kita selalu mengenal dan mencintai Allah

   Hapus
  4. bencana-bencana amal adalh=sifat buruk yang dapat menjauhkan diri dari Allah,salah satu bencana amal adalah SOMBONG.

   dengan kita iman,islam,dan ihsan diharapkan kita bisa selalu dekat dengan Allah dan makhlukNya dan semoga Allah selalu menjaga kita agar tidak terjerumus ke bencana amal.

   Hapus
 2. anisah 2021110123
  mohon dijelaskan budak-budak wanita melahirkan tuannya.

  BalasHapus
  Balasan
  1. pada zaman Rasul kan masih ada yang dinamakan budak.budak adalah orang yang telah dibeli oleh orang yang dimana budak tersebut ketika sudah dibeli maka orang yang membeli tersebut punya kebebasan mau diapakan orang yang sudah dibeli tersebut.


   budak wanita yang melahirkan tuanya maksudnya adalah:Apabila seseorang dapat memiliki jariyah (budak wanita),
   lantas budak tersebut melahirkan anak hasil hubungan dengannya (seseorang),maka anak tersebut berkedudukan sebagai tuannya,karena anak tersebut adalah anak tuannya.   tapi untuk sekarang ini tidak ada yang dinamakan budak.

   Hapus
 3. 202109210
  Kelas C

  dalam makalah dituliskan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati maka dibutuhkan perjuangan,pemgorbanan dan do’a agar senantiasa dekat dengan Sang Pencipta dan makhlukNya,salah satunya dengan beriman,islam dan ihsan.
  jelaskan apa yg dimaksud beriman,islam dan ihsan!
  lalu bagaimana cara kita menjadi orang yang beriman,islam dan ihsan?

  BalasHapus
  Balasan
  1. maaf mbak tolong jawabannya di lihat sendiri di Nurul islakhah.sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf dan terima kasih......

   Hapus
  2. maaf ada yang kurang dalam pertanyaan saya mbak...
   diatas kn dijelaskan tentang pengertian beriman, islam, ihsan itu menurut keterangan hadits HUBUNGAN MANUSIA DG PENCIPTA...
   lalu bagaimana pengertian beriman, islam , ihsan itu menurut pendapat anda sendiri mbak...

   terimakasih...

   Hapus
 4. nurul khikmah
  2021110122
  kelas C
  dalam makalah anda tertera perihal ini,

  Insan kamil dalam sistem pendidikan islam, terbagi menjadi 5 kompetensi :
  1. Kompetensi Intelektual, pada saat ini dapat diukur dengan tes IQ.
  2. Kompetensi Spiritual, yang dapat diukur dengan SQ.
  3. Kompetensi Moral, ukurannya adalah EQ.
  4. Kompetensi Sosial, sementara diukur dengan EQ dan ke depan harus ada pengukuran secara khusus.
  5. Kompetensi Aktual, adalah kemampuan berbuat dan berkarya secara nyata, baik pikiran, tulisan maupun lisan dan karya tangannya untuk kemanfaatan masyarakat.

  dalam faktanya, tak semua orang sanggup memenuhi kompetensi tersebut, pertanyaan saya, untuk menjdi insan kamil, haruskah 5 kompetensi tadi terpenuhi? jika iya ataupun tidak, mohon diterangkan.

  BalasHapus
  Balasan
  1. ya harus dipenuhi semua karena 5 kompetensi tersebut adalah kualitas dasar insaniyah untuk mencapai derajat insan kamil(manusia sempurna).
   5 kompetensi tersebut harus dikembangkan agar mencapai tujuan yaitu menjadi manusia sempurna.5 kompetensi tersebut saling keterkaitan.
   karena manusia memiliki 2 dimensi yaitu:
   1.fisik->untuk mendapatkan kebahagiaan materi.
   contoh:makan dan minum
   2.metafisik->bisa memberi dan dapatkan kebahagiaan
   contoh:hati ikhlas beriman kepada Allah
   akal digunakan sebaik mungkin untuk berpikir ciptaan Allah
   nafsu bisa dikendalikan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat.

   Hapus
 5. ahmad khairudin
  2021110098
  c

  dri mlkh anda, anda mnynggung tntng insan kamil, dan bgmn cra untk mncpai insan kamil ? dan insan kamil itu insan yng bgmn ?

  BalasHapus
  Balasan
  1. cara memperoleh derajat insan kamil:
   1.jalur top down yaitu Allah yang menurunkan eksistensialita-Nya kebawah yang disebut:tanazul
   2.botton up yaitu manusia yang berusaha mendaki naik menuju ke jenjang spiritual secara bertahapan dalam melalui tangga-tangga akhlak dan spiritual yang dalam hal ini disebut taraqqi.

   Menurut al-jilli proses tanazul Allah melalui 5 martabah:
   1.uluhiyyah
   2.Ahadiyyah
   proses ini dibagi menjadi 3:
   .Ahadiyah
   .huwwiyah
   .Aniyah
   3.Wahidiyah
   4.Rahmaniyah
   5.Rububiyah.

   Martabah insan kamil dari jalur taraqqi dapat dicapai setelah melalui beberapa maqom.Beberapa maqom yang harus ditempuh oleh sufi atau calon sufi ,diantaranya adalah:
   -taubat
   -wara'
   -zuhud
   -tawakkal
   -mahabbah.

   Tingkatan insan kamil menurut al-jilli:
   1.al-bidayah:insan kamil yang mulai merealisasikan asma dan sifat Allah
   2.al-tawasuth:insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terikat dengan haq1aiq al-rahmaniyah
   3.al-khitam:insan kamil yang secara sempurna dapat merealisasikan citra Allah ,dan hal ini terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW.

   Makna insan kamil.
   insan:manusia,
   kamil:sempurna.
   transformasi spiritual yang mengubah kepribadian sufi dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi akan sampai pada tingkat tertinggi .maksudnya insan kamil adalah manusia yang dimana dan bagaimanapun manusia tersebut berada selalu ingat akan sifat dan asma Tuhan secara jelas.

   Proses terjadinya insan kamil :bertemunya proses tanazul Tuhan dengan bertaraqqinya manusia.

   Hapus
 6. nurul islakhah
  2021110139
  dalm kesimpulan anda,Untuk mencapai kebahagiaan yang sejati maka dibutuhkan perjuangan,pemgorbanan dan do’a agar senantiasa dekat dengan Sang Pencipta dan makhlukNya,salah satunya dengan beriman,islam dan ihsan..bgaimana contoh pengaplikasianya dlm kehidupan shari2?
  dan knp dalam makalh anda tidak dicantumkan haditsnya (tulisan arab)??

  BalasHapus
  Balasan
  1. Mbak anita Handayani dan Nurul Islakhah.......

   maksudnya ISLAM:DENGAN MELAKSANAKAN rukun Islam,
   Iman:dengan mengacu pada rukun iman
   ihsan:dengan bertaubat ,tawakkal ,rela dan ikhals.

   cara menjadi orang berimaan,islam dan ihsan adalah :
   mencari ilmu.karena mencari ilmu adalah wajib bagi muslim dan muslimat
   "tholabul 'ilmi faridhotun 'ala kulli mukminin wa al-mukminaat"
   Ilmu merupakan bagian dari usaha manusia untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi dan dalam perkembangannya ilmu menjadi alat musia mewujudkan keinginannya,bahkan mengabdi pada kepentingannya.

   contoh dalam kesehariaan:
   pengalaman pribadi saya;
   saya dulu tidak tahu siapa Tuhan saya sebenarnya,kemudian saya dimasukkan ke sekolah baik formal maupun non formal,setelah saya sekolah saya sedikit tahu dan mengenal siapa Tuhan saya,ternyata Tuhan saya namanya Allah.Allah adalah Tuhan saya.saya beriman kepada Allah dengan sepenuh hati.Pada suatu hari saya di tengah jalan mengalami kecelakaan dan alhamdulillah Allah masih melindungi saya,setelah itu saya sholat dhuhur karena kejadiaan tersebut terjadi sebelum dhuhur.setelah sholat dhuhur saya beraktifitas seperti biasanya karena akibat kecelakaan tersebut anggota tubuh saya tidak terlalu parah.

   -saya juga tidak tahu kenapa haditsnya tidak tercantumkan.

   Hapus
 7. 202109113
  jelaskan apa maksud dari Pengembala-pengembala unta yang berkulit hitam bermegah-megahan dalam membangun rumah-rumahnya yang tinggi-tinggi di dalam mufrodat yang anda tulis..?

  BalasHapus
  Balasan
  1. menurut saya adalah : bahwa pengembala-pengembala yang berkulit hitam telah bermegah-megahan dalam membangun rumahnya yang tinggi adalah:
   orang yang punyai harta yang melimpah itu membuang-buang hartanya dengan hidup megah tanpa memperhatikan sekitarnya dan hanya cuma membangun bangunan yang digunakan untuk bermegah-megahan alias pamer...

   Hapus
 8. dwi arum sari 2021110108
  bgmnkah cara kita sebagai orang awam agar dapat berhubungan dgn Allah ???????

  BalasHapus
  Balasan
  1. Orang salik(menuju kejalan Allah )maka orang tersebut harus menempuh 3 jalur,yaitu:
   1.syriaat
   yang dimaksud syariaat adalah:memegang teguh agama Allah dan menegakkkan perintah dan cegahannya dengan jelas.
   2.tariqot
   adalah mengambil hukum yang paling ahwath(berhati-hati),yaitu wara' dan dengan kesungguhan hati yaitu:
   seperti dengan mengerjakan riyadhoh (latihan )dengan meninggalkan segala sesuatu yang dapat melupakan dari ingat kepada Allah.
   3.Haqiqat
   :wusul(sampai )kepada tujuan ,yaitu ma'rifat (mengenal)kehadirat Allah dengan hati dan musyahadah yaitu melihat hatinya akan nur tajalli dengan jelas.
   Kata Imam Alghozali:
   Tajalli itu adalah terbukanya hati orang kepada bermacam-macam cahaya ghoib.(seperti melihat alam malakut,malaikat,lauh mahfudz dan sebagainya).   untuk orang awam seperti saya istighfaroh,caranya untuk berhubungan dengan Allah,diantaranya ialah:
   1.taubat
   Rukun taubat adalah:
   ->mersa menyesal atas perbuatan dosa
   ->meninggalkan perbuatan dosa
   ->BERTEKAD TIDAK AKAN BERBUAT DOSA
   ->meminta ampun
   Kalu dosa itu dengan meninggalkan pekerjaan fardlu maka kodoilah,jika dosa berhubunga dengan hak manusia maka harus meminta ridhonya.
   2.qonaah+riho hati dengan keadaan yang dimiliki walapun sedikit.
   3.zuhud=memalingkan perhatiaan dari sesuatu dari keinginan kepada sesutu yang lebih baik lebih sempurna.

   Hapus
 9. azimatun ni'mah
  2021110140
  c

  bagaimana kriteria orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang beriman, islam, ihsan?? apakah ada kriteria tertentu???

  BalasHapus
  Balasan
  1. iman,islam dan ihsan masuk dalam satu tempat yaitu agama.
   kriteria=ukuran yang menjadi dasar penilaian / penetapan sesuatu.
   kriteria orang yang dikatakan matang agama adalah sebagaimana yang telah digambarkan dalam surat Al-mu'minun ayat 1-10 dan surat al-furqon ayat 63-67.diantara kriteria tersebut adalah:
   .khusyuk sholatnya
   .menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna
   .menunaikan zakat
   .menjaga kemaluannya kecuali kepada pasanganya yang sah
   .memelihara sholatnya
   .selalu takut dan minta ampun agar dijauhkan dari jahanam
   .membelanjakan hartanya secara tidak berlebihan dan tidak KiKir.

   Hapus
 10. nama : Arham Ali Firdaus
  nim : 202 111 0101

  menurut anda bagaimana caranya agar kita senantiasa merasa dekat dengan Allah, merasakan kehadiran Nya dalam kehidupan kita?

  BalasHapus
  Balasan
  1. menurut saya,apakah anda sudah kenal dengan Tuhan Anda???Kalau sudah maka berdzikirlah selau kepadanya.karena dengan berdzikir kepadaNya kita akan selalu ingat kepadanya bahwa Tuhan selalu menemani kita dalm menggapai ridhoNya.
   menghilangkan kebiasaan buruk atau jelek kita,dengan cara sebagai berikut:
   1.Selalu atau biasa berusaha berbuat baik
   2.Niat yang sunggu-sungguh tanpa keraguan sedikitpun untuk merubah kebiasan buruk itu.
   3.pengertian dan kesadaran yang mendalam akan perlunya kebiasan burk itu ditinggalkan
   4.segera mengisi kekosongan dengan kebaikan
   5.Patuh dan hormat kepada orangtua dan guru.

   Hapus
 11. hubungan yang bagaimana yang harus kita lakukan kepada sang Pencipta???

  BalasHapus
  Balasan
  1. hubungan yang harmonis,,,
   maksudnya hubungan yang baik,karena dengan sering kita berhubungan dengan Sang Pencipta menurut saya kita akan mudah sadar sebenarnya siapa sebenarnya diri kita dan dengan kesadaran itulah yang dimaksudkan dari mardlotillah.Banyak orang yang menyebut mardhotillah akan tetapi belum tentu paham tentang apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut.
   Semoga kita semua termasuk orang yang mudah sadar siapa sebenarnya diri kita.

   Hapus
 12. nama : dhamira septiana vandini
  nim : 2021110127

  saya ingin bertanya bagaimana caranya meningkatkan keyakinan kita kepada sang pencipta baik dalam keadaan apapun , baik suka maupun duka, dan dapat menjadi insan kamil yang seutuhnya, karenakan biasanya manusia akan merasa dekat kepada Allah ketika waktu di timpa musibah saja, namun giliran sedang bahagia ia lupa akan TuhanNYA, bagaimana pendapat pemakalah mengenai hal ini ? dan mohon solusinya!

  BalasHapus
  Balasan
  1. cara meningkatkan keyakinan kepada Tuhan menurut saya adalah
   ->dalam hati saya selalu tertanam agar selalu mengenal dan mencintai Tuhan dengan baik dan benar.
   ->memperbanyak membaca Sholawat.
   karena orang yang banyak membaca sholawat itu bisa memperoleh 10 karomah(kemulyaan) YANG TELAH DIJELASKAN DALAM buku yang berjudul dasar-dasar ilmu tasawuf tarjamah matan adzkiya,penulisnya:H.Moch.Anwar (Bandung:PT Al Ma'arif,1975)halamn 8:
   1.memperoleh Rahmat Allah;
   2.memperoleh syafa'at Nabi Muhammad saw;
   3.mengikuti jejak Allah dan para malaikatNya;
   4.membedakan dirinya dari perbuatan orang-orang kafir dan munafik;
   5.dilebur segala dosanya;
   6.dikabulkan segala kebutuhannya dan dijauhkan dari musibah oleh Allah;
   7.bercahaya lahir dan batinnya;
   8.akan diselamatkan dari siksaan api neraka;
   9.akan dimasukkan kedalam surga Allah;
   10.diberi kebahagiaan oleh Allah Yang Maha Gagah Perkasa.

   ->Ada niat dan kemauan keras untuk merubah kebiasan buruk saya agar tidak terulang dan tidak berkembang.
   ->mencari ilmu dimana dan kapan pun saya berada,karena ilmu itu tidak hanya kampus saja,alam juga termasuk ilmu.Akan tetapi Ilmu yang Haqiqi adalah Ilmunya Allah.

   Hapus
 13. Saya Istighfaroh mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dengan saya dalam mengerjakan tugas dan tanggungjawab.Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya.
  Wallahul muwafiq ila aqwamiththoriq,billahithaufiq wal hidayah.

  BalasHapus